محصولات

بلوک انواع آن

از بلوک به عنوان قالب دایمی برای قالب بندی گونه‌های جان تیر T و همچنین قالب زیرین بتن پوششی درجا، استفاده می‌شود.

بتن و انواع آن

بتن ماده ای تشکیل شده از شن (سنگ دانه های درشت دانه از 0.5تا 2.5 سانتیمتر است)، ماسه (سنگ دانه های کوچک تر از 2.5 سانتیمتر است)

شن و ماسه

مصالح سنگي عبارتند از ذرات غير چسبنده متشکل از قطعات گردگوش يا تيز گوشه که کم و بيش از مواد معدني سنگ اصلي بدون تغيير شيميايي عمده تشکيل يافته اند

جدول بتنی خیابانی

جدول بتني پيش ساخته، قطعه بتني سيماني است كه به منظور جداسازي سطوح مختلف در يك تراز يا ترازهاي ارتفاعي متفاوت به كار ميرود

کفپوش بتی پازلی

کف پوش بتنی پازلی در طر ح های مختلف موج - پنج ضلعی - شش ضلعی - آی - کنگره و ... با ضخامت ۴ سانتی متر.